Monday, May 20, 2013

Overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki i Danmark i perioden 1848-49, og den franske revolusjonen

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING         3 BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49         3 Den franske conversion 1848         3 Montesquieus ideologi om magtens tredeling         4 NÆRMERE BELYSNING AF GRUNDLOVEN 1849         5 Ti hideaway omkring 1848-49         5 Det nye politiske system i Danmark         6 Den grundlovgivende Rigsforsamling         7 Magtdelingen         8 Den enkelte borgers rettigheder og friheder         9 KONKLUSION         10 INDLEDNING         I retreatne opgave vil jeg prøve på at komme ved en redegørelse for, hvorfor vi i dkg har det vi kalder demokrati. De rettigheder som vi nyder godt af lair dag i dag, ligger er ca. one hundred fifty år gamle. Jeg har bl.a. tænkt mig, at jeg vil undersøge om der reelt volt-ampere en mulighed for ikke at indføre demokrati i Danmark. Jeg vil inddrage en redegørelse for hvad der lå til grund for grundloven. Om bl.a. hvilke personer der var med til at udforme grundloven, og hvilke politiske slagsmål der lå forud for vedtagelsen af grundloven. Hvilke forandringer indebar grundloven for den danske befolkning. Jeg vil komme ind på de rettigheder og pligter den danske befolkning blev bundet af, da grundloven blev indført. Dette kunne f.eks. være rettigheden til at blive stillet for en dommer indenfor 24 timer. Denne rettighed eksisterede som sagt ikke før 1849.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Til sidst i opgaven vil jeg komme med second egen konklusion (afsluttende kommentarer) af opgaven, og af de problemer der bliver formuleret i den. BAGGRUNDEN FOR OVERGANGEN FRA ENEVÆLDE TIL KONSTITUTIONELT MONARKI I DANMARK I PERIODEN 1848-49         Baggrunden for overgangen til demokrati i Danmark, skal bl.a. ses på baggrund af de begivenheder der gik for sig i Europa på det tidspunkt. Bl.a. skal det nævnes at der i 1830 i Frankrig, havde været den store Julirevolution. Magthaverne i Frankrig plug denne opstand ned med hård hånd. Denne nedkæmpning af opstanden i 1830 lagde... Many good ideas and very diachronic right. only a cow chip boring to read, you could have make it more(prenominal) interresting. If you want to get a full essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment